Renoveringar

Gjorda renoveringar
Fönster 3-glas 2001 
Elstammarna och elledningar 2007 
Tak och fasad 2009-2010. 
Relining av kökstammar 2011. 
Staket och grindar 2013
Lagning puts trapphus 2014
Målning trapphus & miljöhus 2015
Relining av Badrums-stammar & Bottenavlopp 2017. 

 

Planerade renoveringar
Dränering husgrund & ny stenlägggning 2020