Frågor & Svar

Gård


Jag ska flytta och vill öppna grinden för flyttbil
Grinden är endast till för att brandfordon ska kunna komma in. Vår gräsmatta och plattor tål inte belastningen från bilar, därför är grinden låst och öppnas ej.
Ett tips är att ordna en kärra om man vill slippa bära saker över gården.

Källare & Vind

Hur hittar jag mitt förråd?
Ovanför ytterdörren till din lägenhet finns ett två-siffrigt lägenhetsnummer på en vit bricka. På ditt förråd i källaren och på vinden sitter samma vita bricka med ditt lägenhetsnummer. Om ditt förråd saknar bricka eller du inte hittar förrådet kan du kontakta styrelsen.

 

Någon har tagit mitt förråd, vad gör jag?
Om du lämnat förrådet olåst och någon annan tagit det, kontakta styrelsen. Normalt sätter vi upp anslag och ber personen tömma inom en viss tid. Om ingen tömmer, får du själv tömma och forsla bort det som står i förrådet. Lås alltid dina förråd för att förhindra detta samt anlagd brand eller dumpning.

 

Sopor & Avfall

När kommer containern?
Föreningen har inga fasta datum, men ett par gånger om året försöker vi beställa container.
Skicka oss gärna ett mail om du tycker det är dags, så vet vi att behov finns.
Sysav kan du alltid lämna grovavfall kostnadsfritt.

 

Demokrati & inflytande

Jag vill gärna ta del av styrelseprotokollen, var finns de?
Engagerade medlemmar är viktigt för föreningen. Styrelseprotokollen kan innehålla detaljer om interna angelägenheter samt enskilda individer och lämnas därför ej ut.
Ur lagens mening är de inte offentliga handlingar och enligt föreningens stadgar får de ej lämnas ut. Du får däremot gärna kontakta styrelsen om det är någon speciell fråga du vill ha svar på.

 

Jag tycker det är dags för renovering eller annan förändring i fastigheten, hur gör jag?
Det bästa är prata med grannarna för att se om fler stödjer din idé. Om du får gehör för din idé kan du skriva en motion till årsstämman.
Underbygg din motion med fakta och gärna exempel så att det blir tydligt för alla vad du anser bör göras, varför och hur. Röstar medlemmarna på stämman för ditt förslag blir det styrelsen uppdrag att sedan jobba för idén. Allt i föreningen finansieras av medlemmarna så räkna med att kostsamma förändringar innebär högre månadsavgifter.

 

Brott

Jag har råkat ut för stöld/inbrott eller annat brott i huset, vad gör jag?
Polisanmäl saken och kontakta ditt försäkringsbolag om du önskar ersättning. Informera gärna oss i styrelsen så att vi vet vad som händer.
Det hjälper oss att förebygga brott i framtiden och varna andra boende i huset.