Nyheter

Fastighetsskötsel

 

Föreningen har tagit över fastighetsskötseln eftersom den inte har levt upp till våra förväntningar. Det innebär att styrelsen gör enklare sysslor som tillsyn, sopning av gård och småreperationer. När det behövs ringer vi in hantverkare. Grannföreningen jobbar enligt samma modell och det fungerar bra där. Vår förhoppning är att det ska ge oss alla bättre service. Vi kommer löpande utvärdera hur det nya arbetssättet fungerar.

Felanmäl som vanligt till eller ring till vår röstbrevlåda 072-2372704. Glöm inte att du som medlem enligt stadgarna också är ansvarig för fastigheten och måste felanmäla fel som du upptäcker.

Nyheter

Quick links