Nyheter

Brevlåda för föreningen

 

All post och ansökningar är ni välkomna att lämna i föreningens brevlåda i B-trappan på entreplan. Adressen är Brf Rabatten, Lönngatan 44B bv, 214 49 Malmö.
Vänligen lämna inget i styrelseledamöternas brevinkast såvida ni inte har blivit ombedda. Vi kan inte garantera då att er post når styrelsen i tid eftersom vi kan vara bortresta.

Nyheter

Quick links