Nyheter

Översvämningsrisk i källare

De senaste åren har vi haft kraftig regn på hösten med översvämningar som följd. Sannolikheten att vi drabbas igen har ökat. Det går inte att helt skudda sig mot översvämningar men vika minska konsekvenserna av en en eventuell översvämning i källaren genom att:

  • Inte förvara värdefulla/viktiga föremål eller möbler i källarförrådet.
  • Se till att flytta upp saker på hyllor och inte ställa dem på källargolvet.

Styrelsen här även bestämt att köpa in ytterliggare två vattenpumpar som kan pumpa ut vatten vid översvämning.
Idag har vi tre stycken. En handlingsplan har även upprättats på hur vi gör vid en översvämning.
Meddela alltid styrelsen om ni upptäcker översvämning, genom att ringa eller knacka på.

Nyheter

Quick links