Nyheter

Container måndag 16 Nov

Måndagen 16:e November finns container uppställd mot Lönngatan. Här kan ni lämna grovavfall  som normalt inte kan lämnas i soprummet. Observera att farligt avfall ej får lämnas t.ex. oljor, kemikalier, batterier, lysrör, lågenergilampor, målarfärg, lösningsmedel och gasdrivna sprayburkar. Farligt avfall kan du lämna kostnadsfritt på Sysav.

På lappen i trapphusen stod det felaktigt att farligt avfall kan lämnas i källaren. Det får tyvärr inte lämnas i källaren pga brandrisken. Elektronik går dock bra att lämna i på anvisad plats i cykelförrådet.

Vänligen ställ inget utanför containern ifall den är full. 
Tack för hjälpen.

Nyheter

Quick links