Nyheter

Mindre vattenläcka i källare

VA-Syd har nu åtgärdat vattenläckan i gatan. Tack till den personen som ringde och felanmälde att det trängt in vatten i källaren.

Detta har hänt
En vattenledning i gatan läckte den 20-21 Mars, vilket har medförde att en mindre mängde vatten trängde in i källaren till D,E- och F-trappan.

VA Syd åtgärdade läckan tisdagen den 22 Mars.

Nyheter

Quick links