Nyheter

Fullmakt till årsmöte

I bostadsrättsföreningar används vanligtvis fullmakt då medlem inte själv kan närvara vid en föreningsstämma, medlemmen kan då skicka ett ombud istället.

Ombud
Ett ombud ska ha en skriftlig, daterad fullmaktshandling i original. Den gäller i ett år från undertecknandet. Fullmakten behöver inte vara bevittnad. Endast medlems maka/make, sambo eller annan medlem i samma förening får vara ombud, om inte annat anges i föreningens stadgar. Medlem som är under 18 år (underårig) företräds på stämman av förmyndare, vilket i normalfallet är förälder. 

Ladda ned
Fullmakt för utskrift 

Nyheter

Quick links