Nyheter

Ny leverantör sophantering

Som ni har märkt har vi nya soptunnor i miljöhuset. Föreningen har skrivit avtal med Ragn Sells då de kunde erbjuda oss bättre villkor.
Förändringen innebär också att vi som boende kan lämna lampor och batterier i sophuset.

Som tidigare gäller att inga sopor får ställas på golvet och att grovsopor endast får slängas i containern som vi tar in ca 2 gånger per år.
Tack för att ni håller det snyggt och fint i föreningen samt sorterar rätt.

Nyheter

Quick links