Nyheter

Relining badrum klar

Nu är Tubus klar med relining av avloppen till badrummen. Föreningen har haft slutmöte tillsammans med vår externa projektledare från Bredablick Fastighetspartner.

Vad har gjorts?
Avloppen till badrummen, inklusive rören in till badrummen har fått nu rör gjutna genom att plast sprutats i flera lager på insidan av rören.

Hur gick arbetet?
Generellt gick det bra. Föreningen har framfört synpunkter att det vid något enstaka tillfälle WC-stolar var dåligt återmonterat samt andra mindre saker.
Vårt hus hade dubbelt så många avloppsstammar eftersom lägenheterna inte delar avlopp med grannlägenheterna på samma plan som i övriga hus. Dock var rören hela trots att det var 80 år gamla.
Inga lagningar behövdes göras, tillskillnad från avloppsrören i andra grannföreningar.

Eftersom vi har en butikslokal på första våningen, så hade vi liggande rör mellan våning 1 och 2 som tar avloppet förbi butiken. Detta medförde extra arbete eftersom de liggande rören inte kunde relinas uppifrån vinden. Trots extrakostnader så ser vi ut att ligga inom budget.

Vad återstår?
Nu är det bara bottenavloppet som går under huset som behöver åtgärdas. Detta är planerat att göras i Maj månad.
I övrigt är stammarna för alla kök och badrum relinade dvs. så gott som "nya".

Se film
Registrera dig på hemsidan så kan du se Relinad avloppstam, före och efter relining.

Nyheter

Quick links