Nyheter

Relining - sista etappen

Den 29:e Maj - 11 Juni kommer avloppet som går under huset relinas. Detta är sista delen i relining-arbetet. Föreningen har ordnat så att avloppen kopplas om, så vi slipper avstängda avlopp och provisoriska wc/dusch-bodar på gården. Avloppen kommer alltså att gå att använda som vanligt.


Viktigt angående källarförråden
Eftersom omkopplingen ökar risken för översvämning, ber vi alla boende avlägsna värdefulla saker från källarförråden. Vi har tidigare informerat om detta, men vi vill bara påminna om det. Generellt är det risk för översvämnings och inbrott källarförråd i vår stadsdel, så därför kan det vara klokt att aldrig ha värdefulla saker i källarförråden. Föreningens och entreprenörens försäkringar täcker ej skador på personliga föremål om översvämning skulle uppstå.

Nyheter

Quick links