Nyheter

TV-avbrott 17:e oktober

Tisdagen den 17 oktober genomför Teracom en omfattande frekvensomläggning från sändare i Skåne. Hushåll som tar emot tv med egen antenn via det digitala marknätet påverkas av förändringarna.

Under dagen mellan klockan 10 och 18 kommer det vara avbrott och störningar i tv-sändningarna. Samtliga våra kunder är berörda.

Berör alla hushåll med tv från Sydantenn Teracom AB genomför en frekvensomläggning i marknätet för att frigöra det så kallade 700 MHz-bandet, och för att säkerställa att tittarna ska få samma utbud som idag. Arbetet, som inleddes i mars 2016, innebär att frekvenser för tv-sändningarna i marknätet byts.

Som boende ska du inte göra ny kanalsökning!

Vänliga hälsningar Sydantenn o. Tele AB

Nyheter

Quick links