Nyheter

Fråga & Svar om Bredband

Varför byggs det ett bredbandsnät i föreningen?
Föreningens medlemmar beslutade på extrastämman att vi ska ha ett gemensamt bredband i huset. Syftet är att höja boendestandarden och sänka medlemmarnas kostnader. Förslaget lades fram av styrelsen.

 

Kostar det något?
169 kr/mån för varje lägenhet. Kommer som en obligatorisk avgift på månadsavin från Bredablick.

 

Vad kostar detta föreningen?
Ingenting. Bygget av bredbandsnätet finansieras via månadsavgiften för bredbandet.

 

Bidningstid?
För föreningen är det 5 års bindningstid. Bredbandsanslutning är kopplad till lägenheten, så du personligen är inte bunden till något när du flyttar. Efter 5 år kommer bredbandsnätet vara betalt så då kommer vi troligtvis kunna halvera månadskostnaden när vi tecknar om avtalet. Priserna för enbart bredband ligger ungefär där idag.

 

Varför inkluderas det inte i månadsavgiften?
Det skulle kräva att vi höjer avgiften för att inte försämra ekonomin och utrymmet för underhåll. En höjning av avgiften skulle troligen göra lägenheterna mindre attraktiv vid försäljning. Köparen ser jämför månadsavgiften vid annonsering, men kanske inte vad som ingår. Äkta Bredband är ännu inte standard i lägenheter. Många föreningar väljer att separera kostnaden för bredbandet som en obligatorisk avgift för att göra månadsavgiften mer jämförbar med andra föreningar som ej har bredband.

 

Hur snabbt är bredbandet?
1000 Mbit. Observera att man som mest kan få  300-500 Mbit över Wifi, så nätverkskabel in i dator är det som krävs för högsta hastighet.

 

Var hamnar bredbandsuttaget?
Innanför ytterdörren. Det är en liten dosa med ett uttag för vanlig nätverkskabel.

 

Behöver jag någon utrustning?
En vanlig nätverkskabel eller en trådlös router. Har du en egen trådlös router idag så kan du fortsätta använda den. Annars kan du köpa en eller hyra en Wifi-router för 15 kr/mån av Bredband2.

 

Vad innebär Äkta Bredband?
Att bredbandet går över ett eget dedikerat nät som klarar höga hastigheter. Varje lägenhet får en egen kabel. Idag delar flera hushåll internatanslutning på samma kabel, som dessutom skickar ut TV-singaler. Om du använder ADSL är kapaciteten ännu lägre.

 

Jag har hört talat om optisk fiber, får vi det?
In i fastigheten går internet över optisk fiber. Fram till lägenheten går det över kopparkabel.
Optisk fiber till lägenheterna är väldigt dyrt och ger inte högre hastighet idagsläget. Föreningens bedömning är att i framtiden när kapaciteten för koppar inte anses tillräcklig, så kommer priset för optisk fiber sannolikt vara betydligt lägre. Då kan man dra det ända fram till lägenheten. Eftersom kanaler fram till lägenheterna byggs nu, så kommer det också bli enkelt. En nackdel med att dra fiber fram till lägenheten är att det kräver omkopplare/utrustning innanför lägenhet.

 

 

Jag har hört talas om öppet Bredbandsnät, vad är det?
Det är att man har ett bredbandsnät med flera operatörer där den boende själv tecknar ett individuellt avtal. Valfriheten brukar framhållas som fördelen. Nackdelen är att det blir väldigt dyrt för de boende eftersom det blir många mellanhänder. Jämförelsevis kostar den billigaste 1000 Mbit anslutningen 789 kr i ett öppet nät. Ovanpå det tillkommer en byggnadskostnaden på ca 200 000 kr för föreningen. Operatörerna kan ge ett mycket lägre pris vid kollektiva anslutningar eftersom de blir garanterad intäkter över en längre tid, får många kunder på en gång och behöver bara skicka 1 faktura dvs. till föreningen istället för till varje boende.

Nyheter

Quick links