Nyheter

Eluttag installerat på gården

Nu har föreningen ordnat så att vi har fått 4 st eluttag monterade på baksidan av miljöhuset.
Dessa kan ni använda om ni vill koppla in elektrisk utrustning t.ex. om ni ska såga eller slipa utomhus.
Använd ert omdöme och lämna inte skräp efter er. Musik får inte spelas efter kl 22 och inom rimlig ljudnivå dagtid.

Uttagen är också tänkta att användas för dekorationsbelysning till jul.
Eftersom eluttagen är kopplade till timern för utomhusbelysning, så måste man slå på elen manuellt.
Kontakta styrelsen för instruktion om hur ni slår av och på elen, eller frågar vaktmästaren när han jobbar.

Nyheter

Quick links