Nyheter

Avgiftshöjning

Den 1:e Januari 2019 kommer vi höja månadsavgiften med 3%, i linje med föreningens långsiktiga budget och Sveriges inflation.

Vi har många större renoveringar planerade enligt underhållsplan de närmsta åren. Prognosen är även att räntorna kommer gå upp, speciellt eftersom lånen ska tecknas om under 2019. Så höjning är för att bibehålla föreningens stabila ekonomi. Budgeten gås igenom varje år av vår ekonom hos Bredablick Förvaltning tillsammans med föreningen.

Hur är förenings ekonomi?
Ekonomin är stabil och vi har gjort överskott de senaste åren. Tack vare det har vi inte behövt låna till renoveringar.
Till skillnad från många andra föreningar är vi beredda på en högre låneränta. Strategin de senaste 7 åren är att göra små justeringar av månadsavgiften som följer prisökningar (inflation) för att slippa de chockhöjningar som förekom innan dess i föreningen.

Vad ska renoveras?
I år har vi renoverat källarfönster och butiksdörrar. Nyligen blev vårt bygglov klart för entrédörrar och beställning är lagd. Planerat är även dränering dvs. gräva upp och tätta husgrund till källare samt lägga ny stenbelägning. Högt upp på listan står även renovering av källardörrar, tvättstugor och fjärrvärmecentral.

 

Mer information
Här kan du läsa föreningens Budget
Skapa en inloggning om du saknar eller begär lösenord om du glömt det.

Nyheter

Quick links