Nyheter

Frys i vindsgångar omhändertagen

Sedan en tid har det stått en frys i vindsgångarna.
Självklart är det inte tillåtet att dumpa saker i gemensamma gångar, speciellt inte utrymmningsvägar.
Det kan innebära livsfara vid brand och förhindra utrymning eller försvåra släckningsarbete.

I detta fall är det en fullt fungerade frys.
Den står nu i "fyndhörnan" i källaren till F-trappan. Ägaren får självklart hämta den eller meddela att den tillfaller föreningen.
Om någon annan önskar ha den är den fri att hämta den 2019-09-15 eftersom ägarna nu har efterlysts.


Nyheter

Quick links