Nyheter

Kollektiv bostadsrättsförsäkring

Vi har tecknat ett kollektivt bostadsrättstillägg till vår fastighetsförsäkring, med start 1:e oktober 2019. Det garanterar samtliga en försäkring som täcker skador i lägenheten på ytskikt och fast inredning vid vatten- och brandskador. En trygghet inte bara för dig utan även för dina grannar om t ex en vattenskada skulle inträffa. Dessutom underlättas skaderegleringen när samma bolag handlägger såväl fastighetsskadorna som lägenhetsskadorna. Tvister mellan försäkringsbolag är vanliga, varför många försäkringsbolag själva föredrar att deras kunder har kollektiva bostadsrättstillägg.

 

Vad behöver jag göra?
Bostadsrättstillägg som du har tecknat hos ditt försäkringsbolag kan säga upp den 1:e oktober genom att maila eller ringa dem den dagen. Vi påminner dig via hemsidan. Försäkringsbolag återbetalar eller ger dig pengar tillgodo som du betalt in i förskott. Hemförsäkringen ska du behålla då den försäkrar dig med rättsskydd, vid sjukdom utomlands, dina ägodelar mm.

 

Kan jag behålla mitt bostadsrättstillägg?
Eftersom du inte kan få utbetalt av två försäkringar, så är det onödigt att betala för detta. Föreningen betalar den kollektiva bostadsrättstillägget åt dig. Dessutom blir hantering vid skada mer oklar om det är två försäkringsbolag som ska hantera skadan, istället för ett.

Villkor
Bostadsrättstillägget ersätter skador till fullvärde. Således finns det ingen begränsning för hur mycket det får lov att kosta att återställa din lägenhet samma skick. Avdrag görs alltid för ålder på det som skadats. Läs villkoren här 

 

Försäkringbolag
Det kollektiva bostadsrättstillägget tillhandahålls av Länsförsäkringar, där fastigheten är försäkrad. Vi har haft fastigheten försäkrad hos dem i många år och har mycket goda erfarenheter när vi har fått skador och behövt utnyttja försäkring. De är Sveriges största försäkringsbolag och har branschen mest nöjda kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI).

 

Frågor?
Ring gärna till Länsförsäkringar på 040-633 80 00 om du har frågor om innehållet i försäkringen.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen Brf Rabatten

Nyheter

Quick links