Nyheter

Ny lägre ränta

Föreningen har förhandlat om sina lån i samband med att de löpte ut nu vid årskiftet.
Därmed får vi 40% lägre räntekostnad jämfört med tidigare, till stor del tack vare de lägre räntenivåerna. Vi tog dock hjälp av en extern part som förhandlade ned räntan lägre än de erbjudande vi fick ursprungligen från bankerna.

Bostadsrättsföreningen har bundit sina lån på 4 år till 0,92% ränta.

Föreningens lån
Totalt har föreningen drygt 6 miljoner i lån. Fastigheten är värderad till knappt 20 miljoner. Vi har en låg belåning och har 40% mindre lån än genomsnittsföreningen i Malmö (källa: allabrf.se). De senaste 10 åren har föreningens lån ökat med 14%, det är ungefär i nivå med inflationen. Samtidigt har fastighetens värde ökat, så vår belåningsgrad är lägre idag.

Styrelsen strategi är att låna så lite som möjligt och de senaste åren har vi kunnat måla trapphus, renovera källarfönster, byta ytterdörrar och relina avloppstammar i princip utan att ta nya lån. Vi räknar dock med att delvis behöva ta lån för framtida renoveringar, men detta är budgeterat så att vi inte ska behöva chockhöja månadsavgifter.

Nyheter

Quick links