Nyheter

Information angående dränering

Brf Rabatten skall under våren 2020 dränera huskroppen på Lönngatan 44 samt anlägga ny stenläggning.

Under entreprenaden kommer man schakta längs med huset och det kommer innebära en del grävarbeten. Vid grävning vid entréer kommer gångramper användas för att minimera störningar för boende i huset.

Byggentreprenör som kommer genomföra arbetet är Nordbecks entreprenad AB.

Byggentreprenaden kommer starta under mars månad och pågå cirka 3 månader till slutet av juni.

Vidare information kommer anslås i trapphus när vi närmar oss entreprenadstart.

Har du några frågor eller funderingar får du gärna kontakta mig på helgfria vardagar mellan 08:00-17:00.
Telefon: 0701-40 12 78
E-post:

Vi ser fram emot ett spännande projekt!

Med vänlig hälsning,
Axel Ganhammar Projektledare Rotpartner

Nyheter

Quick links