Nyheter

Lämna motion till årsmötet

Styrelsen kommer att kalla till stämma 17:e Juni.

För de medlemmar som önskar lämna motioner till stämman skall dessa vara styrelsen tillhanda några dagar innan.
Mall för motionens utförande finner ni nedan. Frågor som inte motionerats i tid kommer ej att behandlas på stämman.

Formell kallelse till stämman kommer vara medlemmarna tillhanda enligt stadgar.

Motioner skickas till styrelsens e-mail alternativt lämnas i Styrelsens brevlåda eller Styrelsens e-mailadress:
Med vänlig hälsning, Styrelsen

Nyheter

Quick links