Nyheter

Dräneringsprojektet snart klart!

Idag höll vår projektledare byggmöte med entreprenören och två representater från styrelsen. Under hela byggprojektet har vi haft regelbundna möten för att följa upp tidsplanen och status för dräneringen.
 
Dräneringen uppskattas bli klart ca 2 veckor senare än beräknar, alltså i mitten av Juli. Orsaken att det har tagit längre tid är att marken runt vårt hus är mycket blötare än i övriga området.
Det har medfört att man har behövt transportera bort större mängder jord än normalt och ersätta det med nytt material. En troligen anledning till att det är blötare i marken är att innan huset byggdes gick det en å där huset ligger idag. Det har vi sett på gamla kartor över Malmö och det är en uppgift vi även hört från flera olika källor. Byggentreprenören bedömer även detta som troligt, marken har varit som dy längre ned. När de kopplade in de nya pumparna som leder bort vattnet från huset, så gick de igång direkt och de pumpar med täta intervaller. Alltså mycket vatten i marken.
 
Fler orsaker till att det tagit lite mer tid är att klacken längst ned runt huset är lite större än beräknat. Mer tid har fått ägnats åt att gjuta detta. Slutligen så hittade man två nedgrävda tankkärl på innergården.
Dessa sanerades och innehållet skickade till analys. Bedömningen är att det är etanol och troligtvis har de använts av kyldiskarna som fanns i butiken när huset byggdes.
 
Gräsmattor och buskar kommer återställas. Vi tackar för ert tålamod och återkommer med mer information.

Nyheter

Quick links