Nyheter

Ny större grillplats

I samband nu med att gården återställs så kommer grillplatsen utökas, ett förslag från flera i föreningen.
Buskarna som står i halvcirkel runt grillen kommer planteras om så de flyttas ut mot gången med stenplattorna. Buskarna kommer istället få en L-formad utformning och ytan blir större.
Detta kommer kräva fler buskar, så nya extra buskar kommer planteras som en utökning till de gamla.

Allt arbete beräknas vara klart den 9 Juli, då en extern besiktningsman ska gå igenom allt.
Vi återkommer med mer information då om hela dräneringsprojektet.

Nyheter

Quick links