Under vecka 39 (21-27september) städar vi upp och gör plats i cykelförrådet i F trappan och i cykelställena på gården. För att veta vilka cyklar som används och vilka som är övergivna märker vi upp alla cyklar med en rödvit plastremsa.

Om du använder din cykel är det viktigt att du tar bort den rödvita remsan innan den 27 september.

De cyklar som är övergivna sparar vi i sex månader. Efter det kontrollerar vi att cyklarna inte är anmälda stulna hos polisen och lämnar dem vidare till återvinning.

Har du missat ta bort remsan och fått cykeln borttagen skickar du ett mail till styrelsen på:

 

Vänliga hälsningar,
Styrelsen i brf Rabatten

 

Hej grannar

Ni kan ha märkt av ett missljud i era vattenrör senaste veckorna. Det kommer från en kylkompressor i källaren som skapar vibrationer. Ansvariga är underrättade och vi inväntar åtgärd.

Vänligen ha tålamod

Med vänlig hälsning
Styrelsen

I samband nu med att gården återställs så kommer grillplatsen utökas, ett förslag från flera i föreningen.
Buskarna som står i halvcirkel runt grillen kommer planteras om så de flyttas ut mot gången med stenplattorna. Buskarna kommer istället få en L-formad utformning och ytan blir större.
Detta kommer kräva fler buskar, så nya extra buskar kommer planteras som en utökning till de gamla.

Allt arbete beräknas vara klart den 9 Juli, då en extern besiktningsman ska gå igenom allt.
Vi återkommer med mer information då om hela dräneringsprojektet.

Idag höll vår projektledare byggmöte med entreprenören och två representater från styrelsen. Under hela byggprojektet har vi haft regelbundna möten för att följa upp tidsplanen och status för dräneringen.
 
Dräneringen uppskattas bli klart ca 2 veckor senare än beräknar, alltså i mitten av Juli. Orsaken att det har tagit längre tid är att marken runt vårt hus är mycket blötare än i övriga området.
Det har medfört att man har behövt transportera bort större mängder jord än normalt och ersätta det med nytt material. En troligen anledning till att det är blötare i marken är att innan huset byggdes gick det en å där huset ligger idag. Det har vi sett på gamla kartor över Malmö och det är en uppgift vi även hört från flera olika källor. Byggentreprenören bedömer även detta som troligt, marken har varit som dy längre ned. När de kopplade in de nya pumparna som leder bort vattnet från huset, så gick de igång direkt och de pumpar med täta intervaller. Alltså mycket vatten i marken.
 
Fler orsaker till att det tagit lite mer tid är att klacken längst ned runt huset är lite större än beräknat. Mer tid har fått ägnats åt att gjuta detta. Slutligen så hittade man två nedgrävda tankkärl på innergården.
Dessa sanerades och innehållet skickade till analys. Bedömningen är att det är etanol och troligtvis har de använts av kyldiskarna som fanns i butiken när huset byggdes.
 
Gräsmattor och buskar kommer återställas. Vi tackar för ert tålamod och återkommer med mer information.

Styrelsen kommer att kalla till stämma 17:e Juni.

För de medlemmar som önskar lämna motioner till stämman skall dessa vara styrelsen tillhanda några dagar innan.
Mall för motionens utförande finner ni nedan. Frågor som inte motionerats i tid kommer ej att behandlas på stämman.

Formell kallelse till stämman kommer vara medlemmarna tillhanda enligt stadgar.

Motioner skickas till styrelsens e-mail alternativt lämnas i Styrelsens brevlåda eller Styrelsens e-mailadress:
Med vänlig hälsning, Styrelsen